Groen en Gezondheid

Algemeen
In diverse wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat groen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. Zowel fysiek (bewegen, beter slapen), mentaal (helpt tegen somberheid) als op het sociale vlak zijn positieve effecten gemeten. Enkele conclusies:

 • Mensen die in een groene omgeving wonen voelen zich gezonder
 • Ze gaan minder vaak met klachten naar de huisarts
 • Met name angststoornissen en depressie komen minder vaak voor
 • Groen maakt weerbaarder tegen stress
 • Groen bevordert de sociale relaties tussen mensen
 • De relatie tussen groen en gezondheid is het sterkst bij jongeren en ouderen

Ook op kleine schaal in onze eigen tuin, kunnen we iets doen om ons beter te voelen. Dat is goed nieuws! Een groene tuin kan op verschillende manieren bijdragen aan onze gezondheid: een plek om te ontspannen, maar ook om te bewegen, een plek voor voeding van lichaam en geest, een duurzame plek voor mens, aarde en dieren.

Voor bedrijven valt hier ook nog veel winst te behalen. Wat zou het mooi zijn als medewerkers tussen de middag kunnen ontspannen en nieuwe energie opdoen in de bedrijfstuin, waardoor ze daarna weer met nieuwe inspiratie aan het werk gaan. Of een plek te hebben in de bedrijfstuin waar buiten vergaderd kan worden. En voor de liefhebbers wellicht een paar beweegtoestellen. Neem gerust contact op om hierover eens vrijblijvend te overleggen!

Belevingstuinen
Belevingstuinen zijn tuinen die er op gericht zijn om alle zintuigen aan te spreken, zodat het geestelijk en lichamelijk een stimulerende werking heeft. Vooral bij zorginstellingen worden de laatste jaren vaak belevingstuinen aangelegd. Uit onderzoek is gebleken dat dit een positieve bijdrage kan hebben op de kwaliteit van leven voor mensen met bijvoorbeeld dementie. Maar ook op andere locaties kunnen belevingstuinen worden aangelegd en een positieve werking hebben, zoals bij ziekenhuizen of scholen of in kleinschalige openbare ruimtes.

De afgelopen jaren heb ik enkele belevingstuinen ontworpen voor zorginstellingen voor dementerende ouderen. Samengevat heeft dit geresulteerd in de volgende aandachtspunten bij het ontwerpen van belevingstuinen:

 • Zintuigen prikkelen (d.m.v. geur, kleur, tast, geluid, proeven)
 • Wandelen en zitten
 • Ontmoeten en terugtrekken
 • Bewegen
 • Tuinieren
 • Herinneringen oproepen
 • Veiligheid

Bekijk hier enkele voorbeelden van ontwerpen voor belevingstuinen.
Gelijk een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Neem contact met ons op.

Interesse?

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak.