Disclaimer

Aan de inhoud en betrouwbaarheid van deze website wordt veel zorg besteed. Deze website heeft echter slechts een algemeen en informatief karakter en volledige betrouwbaarheid onder alle omstandigheden kan per definitie niet worden gegarandeerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Tuinontwerpbureau Greta Bäcker kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor handelingen of beslissingen die naar aanleiding van de inhoud van deze website worden ondernomen danwel genomen.

Evenmin kan Tuinontwerpbureau Greta Bäcker aansprakelijkheid aanvaarden voor storingen of andere technische problemen dan wel virussen of andere verstorende elementen. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor websites waarnaar deze website een link of referentie bevat. Tuinontwerpbureau Greta Bäcker is en blijft de enige rechthebbende inzake auteursrechten voor deze website en alles wat deze website bevat. Niets uit deze website mag worden gebruikt, verwerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Tuinontwerpbureau Greta Bäcker.